головна обмін посиланнями e-mail me uahistory2006.narod.ru зробити головною додати у вибране
Welcome!
У нас Ви маєте можливість підібрати собі матеріал з будь-якого періоду історії України!!!

Головне меню
Головна
Пошук ключового слова або фрази
Реферати з Історії України
Форум
Чат
Гостьова книга
Економічні реферати
Історичні статті
Найдавніші часи
Київська Русь
Польсько-Литовська доба
Козацька ера
Під імперською владою
Україна у 20 столітті

Підтримайте сайт! Натисніть на малюнок! Дуже Вам дякуємо! Internet Map

Реклама

Історія України

Історія України Західна Україна між війнами Українці під владою Румунії

Українці під владою Румунії

Іншою країною, котра в хаосі 1918—1919 рр. захопила значну кількість укра- їнців, була Румунія. За румунською статистикою, у 1920 р. в її межах проживало близько 790 тис. українців, що складали 4,7 % населення. Українці утворювали три виразних підгрупи. Перша — близько 450 тис. чоловік — мешкала в південно- східній частині країни, у колишній російській провінції Бессарабія (нинішня Молдо- ва), що мала вихід до Чорного моря. У 1919 р. під Хотином ці бідні селяни підняли повстання проти румунського уряду, яке очолили більшовики, але після його по- разки їхня політична активність занепала. Інша невелика група українців прожива- ла на колишній угорській території Мараморош і також була політичне малоактив- ною. Третю й найбільш діяльну українську громаду складали близько 310 тис. ук- раїнців Буковини. Румунська окупація призвела їх до глибокого політичного за- непаду. Під владою Австрії Буковина була автономною провінцією, а українці — її найчисельніша національна група — мали порівняно сильне політичне представ- ництво у Відні, широке місцеве самоуправління, розвинену систему україномовного шкільництва. Все це було втрачене з анексією цього краю Румунією. Із спільності, котра з усіх західних українців користувалася найбільшим сприянням, буковинці стали найбільш гнобленими.

Своєю нетерпимістю до національних меншостей Румунія перевершувала навіть Польщу. Після визнання у 1920 р. західними союзниками румунських претензій що- до Буковини румунський уряд закрив усі українські школи й навіть відмовився визна- ти українців за окрему націю. В освітніх заходах 1924 р., скерованих на румунізацію шкіл, українців називали «громадянами румунського походження, що забули рідну мову». До 1927 р. всі сліди колишньої автономності Буковини було стерто, а сам край уже розглядали як одну з румунських провінцій.

Двадцять два роки, проведені українцями під владою Румунії, поділяються на три періоди. У перший період, що тривав 31918 по 1928 р., румунський уряд запро- вадив у провінції воєнний стан. Серед буковинських українців, призвичаєних до впо- рядкованої конституційної системи Австрії, брутальна ліквідація їхніх прав і руму- нізація культурного життя посіяли шок і розгубленість. Згодом вони трохи оговта- лися протягом відносно ліберального періоду 1928—1938 рр. Але у 1938 р., з при- ходом до влади в Румунії військових, почався період жорстокого, майже тоталітар- ного правління.

За таких обставин лише в короткий період між 19'28 та 1938 рр. можна було ду- мати про відродження українського життя, та й то в обмежених рамках. Невелика буковинська спільність реагувала на румунське правління подібно до своїх співвіт- чизників у Польщі. Старші за віком і краще соціальне влаштовані, її представники схилялися на користь «органічної» роботи й компромісу з режимом. Вони відно- вили культурні товариства, хори, театральні трупи, студентські гуртки та органи преси. У 1927 р. під проводом Володимира Залозецького вони навіть утворили Укра- їнську національну партію. Проте у 1938 р. цю партію й багато інших українських організацій було розпущено. У середині 30-х років сформувався «революційний», або націоналістський, табір на чолі з Орестом Зибачинським, Петром Григоровичем і Денисом Квітковським. Вербуючи нових членів із більшою вибірковістю, ніж ОУН у Галичині, ця невелика за чисельністю організація незабаром підпорядкувала собі студентські, молодіжні та спортивні товариства. Завдяки своїй конспіративній бу- дові вона виявилася єдиною на Буковині українською організацією, що не тільки ви- тримала репресії уряду, а й навіть зросла на протидію їм.

Реклама
Украинский портАл Украинская Баннерная Сеть Пиши українською Персональний сайт Юлії Тимошенко
  Розробка сайту: Веб-дизайн Студія   © 2006 Орест Субтельний, "Історія України"  
Хостинг от uCoz