головна обм≥н посиланн¤ми e-mail me uahistory2006.narod.ru зробити головною додати у вибране
Welcome!
нас ¬и маЇте можлив≥сть п≥д≥брати соб≥ матер≥ал з будь-¤кого пер≥оду ≥стор≥њ ”крањни!!!

оловне меню
оловна
ѕошук ключового слова або фрази
еферати з ≤стор≥њ ”крањни
орум
ат
остьова книга
коном≥чн≥ реферати
сторичн≥ статт≥
Ќайдавн≥ш≥ часи
 ињвська –усь
ѕольсько-Ћитовська доба
 озацька ера
ѕ≥д ≥мперською владою
крањна у 20 стол≥тт≥

ѕ≥дтримайте сайт! Ќатисн≥ть на малюнок! ƒуже ¬ам д¤куЇмо! Internet Map

еклама

≤стор≥¤ ”крањни

≤стор≥¤ ”крањни —оц≥ально-економ≥чн≥ зм≥ни Ќужденне село

Ќужденне село

’оч скасуванн¤ кр≥паччини у 1861 р. зв≥льнило сел¤н –ос≥йськоњ ≥мпер≥њ в≥д пом≥щик≥в, воно не покращило њхнього економ≥чного становища. ќписи житт¤ се- л¤н п≥сл¤ розкр≥паченн¤ нагадують неск≥нченний плач над њхн≥ми б≥дами. Ѕезпо- середньою причиною де¤ких ≥з них були хибн≥ розрахунки арх≥тектор≥в реформ. Ќепоправною њхньою помилкою стало обкладенн¤ сел¤н занадто великим ф≥нансо- вим т¤гарем за умов кричущоњ обмал≥ земл≥.  р≥м обт¤жливих виплат за своњ над≥ли, сел¤ни були вимушен≥ платити подушний податок, а також непр¤м≥ податки на цукор, чай, тютюн, бавовну, вироби з металу ≥, що особливо важливе, на гор≥лку. ѕ≥д к≥- нець XIX ст. ур¤дова ком≥с≥¤ допов≥дала, що з урахуванн¤м компенсац≥њ за землю сел¤ни сплачували у 10 раз≥в б≥льше податк≥в, н≥ж двор¤ни. Ќав≥ть п≥сл¤ скасу- ванн¤ подушного у 1886 р. та компенсац≥йних виплат у 1905 р. б≥льшу частину жалю- г≥дних сел¤нських грошей з'њдали непр¤м≥ податки.

ўоб виконати своњ ф≥нансов≥ зобов'¤занн¤, де¤к≥ сел¤ни або позичали грош≥ у заможн≥ших сус≥д≥в, або, що особливо спостер≥галос¤ на ѕравобережж≥,Ч у Їврењв- лихвар≥в. јле оск≥льки проценти часто перевищували 150, сел¤ни, ¤к правило, т≥льки глибше в'¤зли у боргах. ≤нш≥ намагалис¤ продати отриманий ними незначний над- лишковий продукт, але др≥бне п≥дприЇмництво не могло давати прибутку в ситуац≥њ, коли попит невеликий, ринки збуту в≥ддален≥, а ц≥ни надто низьк≥. ¬решт≥-решт, найб≥дн≥ш≥ сел¤ни за надзвичайно низьку платню часто наймалис¤ на роботу до своњх колишн≥х пом≥щик≥в чи багатих сел¤н.

«розум≥ло, що хрон≥чний брак грошей, характерний дл¤ 90 % населенн¤ ”крањни, мав значн≥ насл≥дки дл¤ економ≥ки. Ѕ≥льш≥сть сел¤н не могли дозволити соб≥ купити н≥ додатковоњ земл≥ дл¤ прирощенн¤ над≥л≥в, н≥ сучасного реманенту (вже не ка- жучи про машини) дл¤ п≥двищенн¤ продуктивност≥. Ќа Ћ≥во- та ѕравобережж≥ близько половини сел¤н не мали н≥ коней, н≥ ¤к≥сного зал≥зного реманенту. —ел¤нин- орач, упр¤жений в дерев'¤ний плуг, був на ”крањн≥ звичайним ¤вищем. ¬≥дсутн≥сть достатньоњ к≥лькост≥ грошей ослаблювала внутр≥шн≥й ринок ”крањни й перешкод- жала розвитков≥ торг≥вл≥, промисловост≥ та м≥ст, перетворюючи крањну на заст≥йну калюжу в економ≥ц≥ ≥мпер≥њ.

ѕроте з точки зору сел¤нина основною причиною його недол≥ був брак не грошей, а орноњ земл≥. ¬решт≥-решт без грошей можна ще прожити, роздумував в≥н, а ¤к про- жити без земл≥?  рих≥тн≥ над≥ли 1861 р., ¤к≥ на ”крањн≥ були меншими, н≥ж будь-де в ≥мпер≥њ, ледве могли задовольнити скромн≥ потреби своњх власник≥в. ј природна стих≥¤ ускладнювала ц≥ проблеми до катастроф≥чних розм≥р≥в. ” друг≥й половин≥ XIX ст. –ос≥йська ≥мпер≥¤, ¤к ≥ б≥льш≥сть крањн ™вропи, переживала демограф≥чний вибух. ћ≥ж 1861 та 1897 рр. њњ населенн¤ зросло з 73 млн до 125 млн. ” 1917 р. воно с¤гнуло 170 млн. Ќа ”крањн≥ чисельн≥сть населенн¤ за менш н≥ж 40 рок≥в зросла на72%.

ќск≥льки б≥льш≥сть украњнц≥в проживала на сел≥, демограф≥чне зростанн¤ най- ¤скрав≥ше в≥дчувалос¤ саме тут. ” 1890 р. на кожен акр орноњ земл≥ ѕраво- ≥ Ћ≥вобе- режж¤.припадало майже вдвоЇ б≥льше населенн¤, н≥ж у 1860 р., що перетворило ц≥ рег≥они на найгуст≥ше заселен≥ в ™вроп≥, з к≥льк≥стю жител≥в на одному акр≥ орноњ земл≥ вдв≥ч≥ б≥льшою, н≥ж в јнгл≥њ. „ому ж ставс¤ цей раптовий стрибок? ѕередус≥м, завд¤ки пол≥пшенню медичного обслуговуванн¤, ¤кому спри¤ли земства, р≥зко змен- шивс¤ коеф≥ц≥Їнт дит¤чоњ смертност≥, а це значною м≥рою спри¤ло зростанню насе- ленн¤. ≤ все ж сл≥д зауважити, що попри вс≥ покращенн¤ у медичному обслуговуван- н≥ смертн≥сть на кожну тис¤чу жител≥в –ос≥йськоњ ≥мпер≥њ була вдв≥ч≥ вищою, н≥ж њњ середн≥й показник у «ах≥дн≥й ™вроп≥.

Ќасл≥дки цих взаЇмопов'¤заних проблем Ч перенаселенн¤ й нестач≥ земл≥ Ч незабаром дали себе в≥дчути в украњнському сел≥ п≥двищенн¤м ц≥н на землю. ” де¤ких рег≥онах, ≥ насамперед у п≥вденних степах, у 1900 р. вони у три-чотири рази переви- щували ц≥ни 1861 р., ще б≥льше унеможлививши куп≥влю сел¤нами додатковоњ земл≥, ¤коњ вони так нагальне потребували. ≤ншим насл≥дком перенаселеност≥ стало без- роб≥тт¤. ѕ≥драховано, що у 1890-х роках на¤вна на ”крањн≥ робоча сила с¤гала майже 10,7 млн чолов≥к. ≤з них с≥льське господарство потребувало 2,3 млн, а в ≥н- ших галуз¤х економ≥ки працювало 1,1 млн. –ешта Ч 7,3 млн, або 68 % робочоњ сили, становили надлишок ≥ в величезн≥й мас≥ своњй були безроб≥тними або не пов- н≥стю зайн¤тими, практично ведучи нап≥вголодне ≥снуванн¤. Ќе дивно, що за р≥внем житт¤ украњнц≥ залишалис¤ далеко позаду «аходу. Ќаприклад, у 1900 р. середньо- статистичний датчанин щороку споживав 2166 фунт≥в хл≥ба, н≥мецьЧ 1119, а ма- д¤р Ч 1264 фунти. ѕроте на ”крањн≥, де хл≥б ¤вл¤в собою вагом≥ший, н≥ж на «аход≥, компонент рац≥ону, середньор≥чний р≥вень споживанн¤ становив лише 867 фунт≥в Ч ≥ це в крањн≥, ¤ку називали житницею ™вропи.

ѕереселенн¤ на —х≥д. ” в≥дчайдушних пошуках земл≥ сел¤ни ладн≥ були зробити все, щоб мати њњ б≥льше. ќдин ≥з способ≥в пол¤гав в обробц≥ великоњ д≥л¤нки по- м≥щицькоњ земл≥ без ус¤коњ плати взам≥н за право господарювати на меншому над≥л≥. ≤ хоч такий стан речей надто вже нагадував кр≥пацтво, багато сел¤н не мали ≥ншого вибору, ¤к погоджуватис¤ з ним. –адикальн≥шим виходом ≥з ситуац≥њ була ем≥гра- ц≥¤. јле на в≥дм≥ну в≥д зах≥дних украњнц≥в, ¤ким у пошуках земл≥ та роботи доводи- лос¤ пливти за океан, сх≥дним украњнц¤м не треба було вињжджати за меж≥ –ос≥й- ськоњ ≥мпер≥њ. ¬они могли суходолом д≥статис¤ (часто долаючи так≥ ж в≥дстан≥, ¤к м≥ж —х≥дною ™вропою та јмерикою) незайманих земель рос≥йського ƒалекого —ходу, особливо в басейн≥ јмуру, у ѕриморському крањ.

ћ≥ж 1896 ≥ 1906 рр., п≥сл¤ спорудженн¤ “ранссиб≥рськоњ зал≥зниц≥, на —х≥д переселилос¤ близько 1,6 млн украњнц≥в. —увор≥ умови змусили багатьох поверну- тис¤ додому. ≤ все ж, незважаючи на це, у 1914 р. на ƒалекому —ход≥ пост≥йно проживало близько 2 млн украњнц≥в. ƒо того ж на —х≥д у пошуках земель пересели- лос¤ вдвоЇ б≥льше украњнц≥в, н≥ж рос≥¤н. “аким чином, саме коли прер≥њ «ах≥дноњ  а- нади освоювали зах≥дн≥ украњнц≥ з √абсбурзькоњ ≥мпер≥њ, сх≥дн≥ украњнц≥ орали земл≥ “ихоокеанського узбережж¤ –ос≥њ. ÷е було виразним св≥дченн¤м того, на що готов≥ були украњнськ≥ сел¤ни, аби отримати землю.

–озшаруванн¤ сел¤нства. ѕопри загальне безпросв≥тне становище сел¤н де¤к≥ з них, ¤к водитьс¤, хаз¤йнували краще за ≥нших. ”насл≥док цього майнове розша- руванн¤ м≥ж сел¤нами стало пом≥тн≥шим п≥сл¤ реформи. —оц≥ально-економ≥чна структура украњнського (¤к ≥ рос≥йського) села в сутност≥ в≥дпов≥дала знаменитому вислову ќлдоса ’аксл≥ про те, що люди звичайно д≥л¤тьс¤ на вищих, середн≥х та нижчих. ”крањнське сел¤нство згодом стало складатис¤ з в≥дносно багатших, ¤ких називали куркул¤ми; господар≥в середнього достатку, тобто середн¤к≥в; та б≥дних се- л¤н, або б≥дн¤к≥в.

«авд¤ки поЇднанню натужноњ прац≥, ≥н≥ц≥ативност≥, землеробського таланту з (що досить часто трапл¤лос¤) експлуатац≥Їю односельц≥в близько 15Ч20 % сел¤н удалос¤ зб≥льшити над≥ли й накопичити .де¤к≥ багатства, в той час ¤к ≥нш≥ дедал≥ глибше погрузали у злидн¤х. Ўлюби в межах своЇњ верстви допомагали куркул¤м зб≥льшувати й прот¤гом наступних покол≥нь утримувати своњ волод≥нн¤. —ередн≥й представник ц≥Їњ верстви мав в≥д 65 до 75 акр≥в земл≥, к≥лька коней та с≥льськогоспо- дарську техн≥ку. ¬они часто наймали батрак≥в ≥ вели комерц≥йне с≥льське господар- ство. ”сл≥д за Ћен≥ним рад¤нськ≥ вчен≥ особливо гостро засуджували цих сел¤н, розгл¤даючи њх ¤к с≥льську буржуаз≥ю та експлуататорський клас. ѕроте багато за- х≥дних учених застер≥гають в≥д переб≥льшенн¤ соц≥ально-економ≥чних розб≥жностей м≥ж куркул¤ми та ≥ншими сел¤нами. ≤ хоч куркул≥ й справд≥ експлуатували б≥дн≥ших земл¤к≥в, а т≥ часто њх ненавид≥ли ≥ заздрили њм, куркул≥ вважали себе й продовжу- вали лишатис¤ в очах ≥нших сел¤нами, ¤к≥ не мали жодного в≥дношенн¤ до м≥щан чи двор¤н. ј б≥днота мр≥¤ла не про л≥кв≥дац≥ю куркул≥в, а про те, щоб самим стати та- кими.

—ередн¤ верства сел¤н була в≥дносно великою ≥ складала близько «ќ % с≥ль- ського населенн¤. —ередн¤ков≥ звичайно належало 8Ч25 акр≥в земл≥, чого виста- чало на те, щоб прогодувати родину. ƒо того ж середн¤ки часто мали к≥лька коней та к≥лька гол≥в худоби. ƒуже р≥дко вони могли купити соб≥ ¤кусь с≥льськогосподар- ську техн≥ку. “ак≥ м≥цн≥ й працьовит≥ середн¤ки, з њхн≥ми чепурними б≥ленькими ха- тами, що самим своњм вигл¤дом наче говорили про горд≥сть господар¤ своЇю влас- н≥стю й незалежн≥стю, були особливо поширеними на Ћ≥вобережж≥.

јле куди численн≥шими були б≥дн¤ки. —кладаючи близько половини усього се- л¤нства, вони або взагал≥ не мали земл≥, або ж займали всього к≥лька акр≥в, недостат- н≥х дл¤ того, аби прогодуватис¤. ўоб не вмерти, б≥дн¤ки наймалис¤ до багатших сел¤н та пом≥щик≥в чи вирушали на пошуки сезонноњ прац≥. —≥м'¤ могла зб≥дн≥ти з р≥з- них причин. „асто так≥ нещаст¤, ¤к хвороба, смерть чи природн≥ лиха, змушували сел¤н продавати частину, а то й усю свою землю, позбавл¤ючи себе таким чином на- д≥йноњ економ≥чноњ бази. „асом вони вичерпували своњ ресурси внасл≥док недбалого господарюванн¤. Ќер≥дко л≥нощ≥ та пи¤цтво доводили с≥м'ю до краю катастрофи.

¬ ус¤кому раз≥, з≥ зростанн¤м ≥ так великоњ к≥лькост≥ б≥дн¤к≥в у зовн≥ мирному сел≥ стали зростати напружен≥сть та невдоволенн¤. “ому багато спостер≥гач≥в вважали, що коли в –ос≥йськ≥й ≥мпер≥њ ≥ вибухне революц≥¤, то почнетьс¤ вона на сел≥.

≈коном≥чний занепад двор¤нства. ѕопри щедр≥ земельн≥ над≥ли, ф≥нансову п≥д- тримку ур¤ду й ц≥лий р¤д переваг та прив≥лењв двор¤нство також стр≥мко занепада- ло в пер≥од п≥сл¤ 1861 р. ѕричина цього крилас¤ головним чином у тому, що пом≥щики не вм≥ли перетворити своњ маЇтки на прибутков≥ комерц≥йн≥ п≥дприЇмства. «ам≥сть вкладати грош≥ в техн≥ку, вони витрачали њх на розгульне житт¤; призвичањвшись до дармовоњ кр≥пацькоњ прац≥, вони не здатн≥ були наймати соб≥ допом≥жну силу; а не- обх≥дних дл¤ усп≥шного господарюванн¤ дисципл≥ни, ≥н≥ц≥ативност≥ та працьовитост≥ багато двор¤н просто не знали.

ўоб вир≥шити своњ ф≥нансов≥ проблеми, двор¤ни брали позички. ” 1877 р. близько 77 % двор¤н мали велик≥ борги, а тому багато з них продавали земл≥ п≥д- приЇмливим куркул¤м. ¬≥дтак м≥ж 1862 та 1914 рр. двор¤нськ≥ землеволод≥нн¤ на ”крањн≥ зменшилис¤ на 53 %. ќднак це не стосувалос¤ ѕравобережж¤, де надзвичай- но багат≥ польськ≥ магнати могли легше долати труднощ≥ ≥ утримувати своњ вели- чезн≥ маЇтки.

ƒол¤ двор¤нства св≥дчила про те, що традиц≥йна ел≥та на ”крањн≥, ¤к ≥ в ус≥й ≥мпе- р≥њ, поступово в≥дходила у небутт¤. ѕродавши своњ земл≥, двор¤ни перењздили до м≥ст, де ставали чиновниками, оф≥церами чи представниками ≥нтел≥генц≥њ. ¬т≥м, вони й на- дал≥ користувалис¤ великими сусп≥льними перевагами, ≥ в њхн≥х руках аж до 1917 р. перебувала б≥льш≥сть орних земель. јле дн≥ двор¤нства ¤к класу, що вже не мав вла- ди над сел¤нством ≥ поступово втрачав контроль над землею, були пол≥чен≥.

 омерц≥йне с≥льське господарство. як не парадоксально, хоч украњнське село терп≥ло в≥д застою ≥ занепаду, його роль ¤к ЂЇвропейськоњ житниц≥ї продовжувала зростати. ÷е в≥дбувалос¤ завд¤ки тому, що невеликому прошарку двор¤нства разом ≥з п≥дприЇмц¤ми з ≥нших клас≥в удалос¤, всупереч загальним тенденц≥¤м, перетво- рити своњ маЇтки на велик≥ агроп≥дприЇмства, що постачали продукти на ≥мперський та закордонний ринки. Ќенормальн≥сть цього становища вловив ≥мперський м≥н≥стр ф≥нанс≥в ¬ишнеградський, котрий зауважив: ЂЌедоњмо, але вивеземо!ї

ќднак експорт продукт≥в харчуванн¤ мав обмежений ≥ м≥сцевий характер. ” ньо- му брали участь лише де¤к≥ рег≥они ”крањни й в≥.'≥и≥н-но невеликий в≥дсоток насе- ленн¤. ÷ентром комерц≥йного землеробства на поч^ ≥ к \ XIX ст. стали степов≥ њњ час- тини з в≥дкритими земл¤ми й легким доступом до чорноморських порт≥в. ўе нав≥ть до зв≥льненн¤ сел¤н землевласники рег≥ону активно зб≥льшували пос≥вн≥ площ≥, вкла- даючи кап≥тал у техн≥ку й використовуючи найману працю. ѕ≥сл¤ 1861 р., коли на- ¤вна робоча сила зросла й стала рухлив≥шою, а комун≥кац≥њ Ч досконал≥шими, ”крањна взагал≥ й степов≥ рег≥они зокрема зб≥льшували виробництво продукт≥в хар- чуванн¤ швидше, н≥ж решта ≥мпер≥њ. Ќа початку XX ст. 90 % основного експортного продукту ≥мпер≥њ Ч пшениц≥ Ч припадало на ”крањну. “ут збирали 43 % св≥тового врожаю ¤чменю, 20 % пшениц≥ та 10% кукурудзи.

ѕроте не пшениц¤ була головною товарною культурою на ”крањн≥. ÷ю функц≥ю виконували бур¤ки Ч основна сировина дл¤ виробництва цукру дл¤ ≥мпер≥њ та ве- ликоњ частини ™вропи. ¬ ус≥й ™вроп≥ важко було знайти земл≥, ¤к≥ краще, н≥ж ѕраво- бережж¤, задовольн¤ли б потреби широкомасштабного вирощуванн¤ цукрових бу- р¤к≥в, що глибоко вкор≥нилос¤ тут до 1840-х рок≥в. як ≥ належало чекати, найб≥ль- шими цукроварн¤ми волод≥ли так≥ польськ≥ роди, ¤к Ѕраницьк≥ та ѕотоцьк≥. ƒо Ђцукрових барон≥вї ѕравобережж¤ належали також рос≥¤ни,Ч наприклад, с≥м'¤ Ѕобринських; украњнц≥ Ч “ерещенки, —имиренки та яхненки, а також Їврењ Ч Ѕрод- ськ≥ та √альпер≥ни. ¬одночас ц≥нною товарною культурою на Ћ≥вобережж≥ був тютюн, ¤кий покривав 50 % усього виробництва в ≥мпер≥њ. ѕо обидва боки ƒн≥пра пошире- ною й прибутковою галуззю господарства стало виробництво гор≥лки. « огл¤ду на та- кий вир≥шальний вклад в економ≥ку ≥мпер≥њ не дивно, що ”крањну вважали њњ не- в≥дд≥льною частиною.

еклама
”краинский портјл ”краинска¤ Ѕаннерна¤ —еть ѕиши украњнською ѕерсональний сайт ёл≥њ “имошенко
  –озробка сайту: ¬еб-дизайн —туд≥¤   © 2006 ќрест —убтельний, "≤стор≥¤ ”крањни"  
Хостинг от uCoz